Köpprocess

Köpprocess


GreklandMäklarna Köpprocess av bostad i Grekland

Som EU-medborgare kan man fritt köpa en bostad på grekiska fastlandet eller på de grekiska öarna. Att förvärva en bostad i Grekland är dock lite annorlunda och betydligt mera komplext än det vi är vana vid i Sverige då flera personer är inblandade i köpprocessen.

Som vid alla fastighetsköp i annat land är det givetvis grekisk lag som gäller vid köp av bostad i Grekland. Regelverket är strikt reglerat och vid ett bostadsköp behöver du en advokat som representerar dig samt en notarie (Notarius Publicus) som representerar staten. Notarien ser till att hela köpprocessen sker på ett korrekt och lagligt sätt samt upprättar köpeavtalet i samarbete med säljarens och köparens advokater.

Vid förvärv av bostad finns ett antal begränsningar för utlänningar men dessa är oftast av ringa signifikans. Om du finner din drömbostad i ett sådant läge, måste du ansöka om ett tillstånd att äga och förvärva en sådan bostad.

Enligt grekisk lag behöver både du och säljaren varsin advokat. Precis som i många andra länder kan det givetvis finnas mindre fallgropar så var noga med att anlita en fastighetsmäklare och följ de lagar och förordningar som finns i Grekland. Då kommer köpet av er drömbostad ske på ett lugnt och betryggande sätt vartefter ni sedan kan njuta av Grekland och er bostad i många år framöver.

De flesta bostäder i Grekland är oftast ägarbostäder dvs du äger din villa/lägenhet med lagfart precis på samma sätt som du äger en villa i Sverige. Ingen hyra utgår på en ägarbostad men eventuellt kan en mindre kondominium-avgift tillkomma på en lägenhet.

Själva köpprocessen består av några enkla steg:

 • Kontakta en mäklare som visar dig bostäder
 • Mäklaren förhandlar priset åt dig. (budgivning)
 • Anlita en advokat
 • I samband med förhandling måste ett bankkonto öppnas i Grekland
 • Ansöka om ett AFM nummer – Grekisk skattenummer
 • Anlita en Notarius Publicus (Notarie)
 • När väl drömbostaden är hittad ingår man först ett preliminärt köpeavtal med säljaren som skrivs av din advokat. Det preliminära kontraktet binder köpare och säljare att genomföra försäljningen på de grunder och till det pris som står nämnt i kontraktet. Därmed blir bostaden reserverad åt dig.
 • I samband med kontraktsskrivning enligt ovan erlägges en handpenning, som i normalfallet är mellan 5 – 10% av köpeskillingen. Vid överföring av pengar från utlandet skall du vara noga med att få ett dokument från banken (”pink slip”) som bevisar att överföringen skett från utlandet. Detta för att undvika att pengarna beskattas i Grekland som inkomst i framtiden.
 • Advokaten kommer sedermera att kontrollera den legala statusen runt fastigheten i bla. fastighetsregistret och inteckningsregistret etc.
 • Önskar du en inspektion motsvarande en teknisk besiktning av bostaden anlitar du en byggnadsingenjör och detta bör göras innan kontrakt upprättas.
 • Sedan är det notarien som tar över då han fungerar som en opartisk kontrollant av köpet. En notarie skall utses av dig. Notariens uppgift är att ta in samtliga nödvändiga dokument från säljaren, gå igenom och sammanställa dem.
  Notarien är ”lagens arm” i affären och ser till att köpet sker enligt grekisk lag och att alla dokument är korrekta. Detta tillförsäkrar att du kan genomföra en bostadsaffär på ett tryggt, reglerat och juridiskt korrekt sätt.
 • Efter ca 1–2 månader skrivs ”Notary deed” dvs det slutgiltiga kontraktet. Innan kontraktsskrivningen betalas resterande belopp, samt övriga kostnader i samband med registrering av fastigheten. Enligt grekisk lag är du först ägare av bostaden när du och säljaren inför notarien har undertecknat det slutgiltiga köpeavtalet. Avslutningsvis registreras kontraktet hos myndigheten och är sedermera ett offentligt dokument.
 • Nycklarna till egendomen överlämnas och fastigheten byter ägare. Tänk på att ni köper en bostad i ett annat land och då är det detta landets lagar och regler som gäller.

Kostnader och avgifter vid köp av bostad på Grekland (2020)

 • Köpeskatt 3,09 % av värdet på bostaden
 • Registreringsavgift 0,475 %
 • Notarien 1,5-2%
 • Advokatkostnad 1,5–2,5%
 • Mäklarkostnad som vid normalfallet utgör 2%–3%

Årliga kostnader

 • Fastighetsskatt ”Enfia” består av två delar:
  – Huvudskatten: Skatten är baserad på byggnadsår, storlek på hus och tomt, läge, materialval etc
  – Tilläggsskatt: För fastigheter överstigande 250 000 EUR utgår en progressiv skatt från 0,15 – 1,15%

GreklandMäklarna bistår dig under hela köpprocessen och etableringen i Grekland.

 

Köpprocess