Skatt och Pension i Grekland

Skatt och Pension i Grekland


Stora skattefördelar i Grekland som svensk pensionär.

Sverige har, per den 2021-06-02, sagt upp skatteavtalet med Grekland. Ändringen träder i kraft vid utgången av 2021 och innebär att svensk pension beskattas med SINK (25 %) i Sverige från och med 2022. Detta avser individ som är begränsat skattskyldig i Sverige. Även Grekland äger rätt att beskatta samma inkomst. Uppdatering kommer.

Den 29 juli 2020 införde Grekland en ny lag som är mycket fördelaktig eftersom du som svensk medborgare kan flytta till Grekland och ansöka om en specifik skattestatus och med det endast betala 7% i skatt på pensioner.

Syftet med den nya lagen är att attrahera välbeställda pensionärer från norra Europa med en förhoppning om att dessa individers skatt och konsumtion skall bidra till att lyfta den grekiska ekonomin. Denna skattestatus Foreign Pensioner, ”FP-status”; är intressant om du har gått i pension och dina inkomster kommer från icke grekisk källa och från ett land som är ”godkänt”;, d v s ett land som har ett skatteavtal med Grekland. Svenska pensioner tillhör denna kategori.

Om du flyttar till Grekland och kvalificerar dig för denna skattestatus så kommer Grekland endast att beskatta dina svenska pensionsinkomster med 7 %. Denna skattestatus beviljas i 15 år från det att du bosätter dig i Grekland. Du måste dock även beakta det svensk-grekiska skatteavtalet och svensk lagstiftning.

Krav för att erhålla FP-status när du flyttar till Grekland:

 • Du får inte ha varit skattemässigt bosatt i Grekland de senaste 5-6 åren före din ansökan
 • Du erhåller pension
 • Du skattskriver dig och får din hemvist i Grekland
 • Det skall existera ett skatteavtal mellan Grekland och landet som du emigrerar från (Sverige)
 • Ansökan om denna status skall ske senast 31 mars året efter det att du har flyttat till Grekland

Skattefördelar för svensk pensionär i Grekland

 • Endast 7 % skatt på din pension (tjänstepension från privat sektor samt privat pensionsförsäkring/IPS)
 • Möjlighet till fördelaktig kapitalbeskattning, den s k 10-årsregeln = 0 år
 • Fastighetsuppskov medges
 • Förhållandevis låga levnadsomkostnader i jämförelse med Sverige

Enligt grekisk lagstiftning är du skattemässigt bosatt i Grekland om du vistas 183 dagar eller mer per år i landet. En person som är skattemässigt bosatt i Grekland är skattskyldig för samtliga sina inkomster i världen.

Till kategorin pension hör bl a ITP/ITPK, olika 10-taggarlösningar, pensioner som egna företagare avsatt via bolaget mm. Även direktpensioner och pensionsstiftelser liksom övriga pensionslöften omfattas förutsatt att du arbetat inom den privata sektorn.

Effekten av grekisk intern rätt, svensk intern rätt och skatteavtalet Sverige-Grekland blir därmed, givet att du även kvalificerar dig för FP-status i Grekland, att:

 • Allmän pension beskattas med SINK = 25 % skatt
 • Tjänstepension p g a arbete inom offentlig sektor beskattas med SINK = 25 % skatt (några undantag förekommer)
 • Privata pensionsförsäkringar och IPS beskattas endast i Grekland = 7 % skatt
 • Tjänstepension p g a arbete inom privat sektor beskattas endast i Grekland = 7 % skatt

De nya reglerna innebär att skatten på pension vid bosättning i Grekland blir lägst i hela Europa för en svensk som pensionerar sig i Grekland och har intjänat sin pension inom den privata sektorn. Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Grekland och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning, till Sverige. Källa: Sparsam Skatt

Här kan du ladda ner hela skatteavtalet mellan Sverige och Grekland:
https://www.sparsamskatt.se/files/user/Grekland%2C%20skatteavtal.pdf

Sverige överväger att säga upp skatteavtalet med Portugal och alt omförhandla detta. Så fort vi har ytterligare information uppdaterar vi detta på hemsidan. //Juni2021

Skatt-och-Pension